Web Analytics Made Easy - Statcounter

ทำอย่างไรเมื่อภาพจากภาพกล้องวงจรปิดดับ

ภาพกล้องวงจรปิดดับ

ปัญหาเรื่องภาพกล้องวงจรปิดดับเป็นปัญหาระดับต้น ๆ ที่พบเจอได้บ่อยที่สุด ซึ่งลักษณะของภาพที่ผิดปกติก็มีหลายรูปแบบ แต่ในครั้งนี้เราจะมาดูกรณีที่จอภาพไม่แสดงผลอะไรเลย โดยเป็นหน้าจอดำมืดไปเฉย ๆ อาจจะเกิดกับกล้องทุกตัวในระบบหรือเป็นเพียงแค่บางตัวก็ได้

สาเหตุที่ภาพจากกล้องวงจรปิดดับ

การที่ภาพหายนั้นมีได้หลากหลาย ดังนั้นเราจึงต้องค่อย ๆ ตรวจสอบไปทีละขั้น เริ่มจากวิธีที่ง่ายที่สุดก่อนแล้วไล่ไปหาแนวทางที่แก้ไขได้ยากขึ้นเรื่อย ๆ ดังนี้

  • ตรวจสอบแหล่งจ่ายไฟ ถ้ากล้องไม่แสดงภาพทั้งระบบก็ให้เริ่มจากตรวจสอบตามสายไฟและจุดเชื่อมต่อต่าง ๆ ว่าแน่นหนาดีหรือไม่ แหล่งจ่ายไฟทำงานปกติดีอยู่หรือเปล่า เพราะบางครั้งต้นเหตุก็เป็นแค่ช่องเสียบปลั๊กที่หลวมเกินไปเท่านั้นเอง
  • ตรวจสอบสายสัญญาณ ให้ลองสลับช่องเสียบของสายสัญญาณที่อยู่บริเวณด้านหลังเครื่องบันทึกภาพดู โดยสับเปลี่ยนระหว่างช่องที่ผิดปกติกับช่องที่ปกติดี วิธีการนี้จะช่วยให้เราตีกรอบของปัญหาได้ว่าพอร์ตหลังเครื่องบันทึกภาพหรือสายสัญญาณมีความเสียหายกันแน่
  • ตรวจสอบตัวกล้อง ดูว่ากล้องยังคงทำงานได้ดีอยู่หรือไม่ โดยอาจจะดูจากไฟแสดงสถานะหรือใช้วิธีทดสอบอื่น ๆ ที่ทีมช่างติดตั้งเคยแนะนำเอาไว้ ถ้ากล้องไม่ทำงานในขณะที่อุปกรณ์เชื่อมต่ออื่น ๆ ทำงานได้ปกติ ก็คงถึงคราวต้องซ่อมบำรุงหรือเปลี่ยนกล้องตัวใหม่กันแล้ว

เมื่อตรวจสอบทั้งหมดแล้วไม่พบสาเหตุหรือพบแล้ว แต่เป็นสาเหตุที่แก้ไขด้วยตัวเองไม่ได้ จึงค่อยติดต่อ ช่างติดตั้งกล้องวงจรปิด มาช่วยดูให้อีกทีหนึ่ง และจะเป็นการดีหากเป็นทีมช่างที่เคยติดตั้งให้ เพราะเขาจะเข้าใจระบบได้ดีกว่าทีมช่างจากที่อื่น หรือถ้ายังหาวิธีแก้ไขปัญหาไม่ได้ ลองอ่าน 3 วิธีตรวจเช็คกล้องวงจรปิดกันดูเพื่อเป็นหนทางในการแก้ไขได้