Web Analytics Made Easy - Statcounter

บทบาทหน้าที่ของรูรับแสงในกล้องซีซีทีวี

กล้องวงจรปิด Auto Iris

ปกติแล้วเวลาที่เราเลือกซื้อกล้องcctvมาใช้งาน หลายคนก็จะดูรายละเอียดเฉพาะฟังก์ชันการใช้งานพื้นฐานเท่านั้น อย่างเช่นภาพที่บันทึกได้เป็นอย่างไร ลักษณะของภาพช่วงกลางวันและช่วงกลางคืนเป็นอย่างไร หรือต้องใช้อุปกรณ์เสริมอะไรมาติดตั้งเพิ่มหรือไม่ เป็นต้น ซึ่งถ้าเราไม่มีความรู้ในเชิงลึกเกี่ยวกับกล้องซีซีทีวีบ้างเลย ก็อาจจะทำได้เพียงฟังคำแนะนำจากผู้ขายเท่านั้น และไม่สามารถรู้ได้เลยว่าข้อมูลเหล่านั้นจริงเท็จแค่ไหน

ผลงานการติดตั้งกล้องวงจรปิด banana speed 4ดังนั้นเราจึงควรต้องดูคุณสมบัติในเชิงเทคนิคของกล้องได้ด้วย ตัวอย่างประเด็นของรูรับแสงที่เราจะอธิบายในวันนี้ ถือว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญมากทีเดียว เนื่องจากเป็นจุดที่ปล่อยให้แสงผ่านเข้าไปได้และมีผลต่อคุณภาพของการบันทึกภาพ ซึ่งเราจะแบ่งประเภทของรูรับแสงตามวิธีการปรับขนาดดังนี้

  • รูรับแสงประเภท Manual Iris ใช้วิธีการปรับขนาดด้วยมือ เพียงแค่หมุนส่วนของวงแหวนก็จะลดหรือขยายรูรับแสงได้ทันที
  • รูรับแสงประเภท Auto Iris เป็นการปรับรูรับแสงแบบอัตโนมัติด้วยระบบการทำงานของตัวกล้องซีซีทีวี โดยภายในจะมีวงจรไฟฟ้าแบบพิเศษที่ระบบ Manual ไม่มี ทำหน้าที่คอยควบคุมขนาดของรูรับแสงให้สอดคล้องกับการบันทึกภาพในแต่ละสภาพแสง

ส่วนวิธีการอ่านค่าของรูรับแสงให้ดูที่ตัวเลขกำกับ หากตัวเลขมีค่ามากก็จะส่งผลให้ขนาดของรูรับแสงเล็กและทำให้แสงผ่านได้น้อย ในทางกลับกันถ้าตัวเลขมีค่าน้อย ขนาดของรูรับแสงจะกว้างแล้วปล่อยให้ปริมาณแสงผ่านได้เยอะนั่นเอง