Web Analytics Made Easy - Statcounter

3 ข้อแตกต่างของกล้องวงจรปิดที่ใช้มองภาพกลางคืน

กล้องวงจรปิดที่ใช้มองภาพกลางคืน

ในระบบของ กล้องวงจรปิดที่ใช้มองภาพกลางคืน แบ่งได้ 3 ประเภทหลัก ๆ ซึ่งแต่ละชนิดก็จะมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันไปแล้วแต่การใช้งานที่หน้างานรวมถึงแสงที่มีอยู่ใน สถานที่นั้น ๆ เป็นหลักพอทราบถึงสภาพหน้างานและแสงจึงมากำหนดชนิดของกล้องที่ใช้ในเวลากลางคืนอีกครั้งว่าใช้แบบไหนถึงจะดีที่สุดรวมถึงคุณภาพของกล้องที่ใช้ซึ่งตัวกล้องที่แบ่งเป็น 3 แบบมีดังนี้

กล้องวงจรปิดกลางวันกลางคืน (Day & Night)

สำหรับกล้องชนิด Day & Night นั้นมีความสามารถหลัก ๆ  คือในเวลากลางวันจะมีภาพเป็นสีปรกติพอถึงช่วงเวลากลางคืนจะเปลี่ยนตัวเองเป็นขาวดำ ซึ่งกล้องชนิดนี้จะใช้แสงน้อยมาก ๆ อย่างแสงจากพระจันทร์ก็เพียงพอกับกล้องรุ่นนี้กันแล้ว ซึ่งข้อดีก็คือใช้ไฟเลี้ยงตัวกล้องน้อยลงกว่าปรกติและตัวกล้องจะมีความคงทนที่สูงมาก เพราะไม่ต้องมีหลอดอินฟาเรดที่มาทำให้มีความร้อนสะสมอยู่ตลอดเวลาแต่ข้อเสียที่สำคัญที่สุดก็คือไม่สามารถในช่วงเวลาที่มืดสนิดได้เลย

กล้องวงจรปิดอินฟาเรด (IR Camera)

สำหรับตัวกล้องประเภทนี้นั้นจะมีหลอดอินฟาเรดที่ทำให้สามารถมองเห็นภาพในช่วงเวลากลางคืนได้ โดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องพึ่งแสงจากหลอดไฟหรือแสงจันทร์ โดยจะมีเซ็นเซอร์ตรวจจับอยู่แถวหลอดอินฟาเรด โดยตัวหลอดอินฟาเรดทำงานได้ดีขนาไหนก็ขึ้นอยู่กับชนิดของหลอดอีกทีนึง ส่วนเรื่องภาพทีได้นั้นจะเป็นขาวดำซึ่งส่วนมากกล้องชนิดนี้จะ ทำให้ภาพที่ได้เวลาตรวจจับใบหน้าคนเป็นสีขาวแยกอะไรไม่ออก แต่ถ้าใช้กล้องที่มีคุณภาพสูงขึ้นก็จะมีระบบ Smart Ir มาควบคุมอีกทีทำให้ภาพที่ได้มีความคมชัดที่สูงขึ้นกว่าแบบธรรมดา

ซึ่งสิ่งที่ลูกค้าพลาดมากที่สุดก็คือเรื่องของระบบ Smart IR เพราะจะเปรียบเทียบแค่ราคาติดตั้งและราคาตัวกล้องเป็นหลักกันส่วนมาก โดยไม่พิจารณาถึงความสามารถและคุณภาพของตัวกล้องเป็นหลัก โดยราคาของตัวกล้องที่มีระบบควบคุมนี้จะมีราคาที่สูงกว่าธรรมดาค่อนข้างมากอยู่ ตัวอย่างกล้องที่มีระบบอินฟาเรด https://cctvokami.com/product/ipc2123lb-sf2840-a1/

กล้องวงจรปิดแบบสีทั้งกลางวันกลางคืน (Star Light)

ซึ่งกล้องชนิดนี้นั้นจะนำข้อดีที่มีอยู่ของกล้องทุกรุ่นมาใช้ทำให้ได้ภาพนั้นเป็นสีทั้งกลางวันกลางคืน โดยที่ค่า LUX ของตัวกล้องต่ำมาก ๆ แต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีข้อเสียนะครับอย่างถ้านำกล้องตัวนี้มาใช้กับพื้นที่ ๆ ไม่มีแสงเลยจนกระทั่งตาคนมองไม่เห็นก็จะทำให้ภาพกล้องไม่สามารถมองเห็นเหมือนกันเรียกว่าตัวกล้องจะมีลักษณะเหมือนตาคนทั่วไปส่วนในเรื่องของระยะการมองเห็นนั้นไม่จำกัดว่าไกลแค่ไหนขึ้นอยู่กับเลนส์ของตัวกล้องเป็นหลัก ตัวอย่างกล้องที่ภาพเป็นสีทั้งกลางวันและกลางคืน https://cctvokami.com/product/dh-ipc-hfw2239s-sa-led-s2/

สรุปการใช้งานของตัวกล้องที่ต้องการมองภาพในช่วงเวลากลางคืนนั้นเราต้องคำนึงสถานที่ในการติดตั้งเป็นหลักจึงค่อยเลือกตัวกล้องว่าจะใช้แบบไหนดีเพราะ กล้องวงจรปิดทุกตัวมีข้อดีและข้อเสียต่างกันเพียงแค่เราเลือกให้เหมาะสมกับสถานที่ก็สามารถทำให้เราใช้คุณสมบัติของตัวกล้องได้เต็มประสิทธิภาพมากขึ้นนั้นเอง