Web Analytics Made Easy - Statcounter

3 รูปแบบการบันทึกภาพของกล้องวงจรปิด

การบันทึกภาพของกล้องวงจรปิด

การใช้ประโยชน์การบันทึกภาพของกล้องวงจรปิด จะสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ช่วง ก็คือการมองภาพผ่านกล้องแบบดูสด ๆ เพื่อสังเกตการณ์ว่ามีอะไรเกิดขึ้นในพื้นที่บ้าง และการดูภาพที่บันทึกเอาไว้แบบย้อนหลัง ซึ่งทั้ง 2 แบบนี้จะให้ลักษณะของภาพแตกต่างกัน เวลาดูสดจะให้ภาพที่คมชัดเสมอ แต่การดูย้อนหลังนั้นความคมชัดจะขึ้นอยู่กับรูปแบบของการบันทึกภาพ โดยมีทั้งหมด 3 รูปแบบดังต่อไปนี้

  • การบันทึกภาพแบบ CIF นี่คือรูปแบบที่นิยมใช้งานกันทั่วไป ค่าความละเอียดของภาพที่ได้จะไม่มากเท่าไร ข้อดีก็คือใช้พื้นที่ในฮาร์ดดิสก์ไม่มากนัก จึงสามารถบันทึกภาพเหตุการณ์ได้นานและมีค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด
  • การบันทึกภาพแบบ HD1 เป็นการบันทึกที่เพิ่มประสิทธิภาพให้สูงขึ้นมาอีกหน่อย ภาพที่ได้จึงมีความคมชัดมากขึ้น แน่นอนว่าขนาดของภาพที่ทำการบันทึกก็จะต้องมีขนาดใหญ่ขึ้นด้วย ทำให้ต้องเลือกระหว่างซื้อฮาร์ดดิสก์ที่มีค่าความจุมากขึ้นหรือยอมบันทึกภาพในจำนวนวันที่น้อยลง
  • การบันทึกภาพแบบ D1 จะให้ภาพที่มีค่าความละเอียดสูงที่สุด หากจะเปรียบเทียบให้เข้าใจง่ายขึ้นก็คือ ภาพจากการบันทึกแบบ D1 จะคมชัดมากกว่าแบบ HD1 ประมาณ 1 เท่า ส่วนใหญ่แล้วจะใช้กับพื้นที่สำคัญ ๆ ที่จำเป็นต้องเห็นรายละเอียดทั้งหมดชัดเจน อย่างเช่นเคาน์เตอร์ธนาคารหรือโรงพยาบาล เป็นต้น

รูปแบบของการบันทึกภาพก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องพิจารณาก่อนตัดสินใจซื้อกล้อง dvrด้วยเหมือนกัน ควรเลือกแบบที่เหมาะสมกับงบประมาณและการใช้งาน โดยไม่ต้องเจาะจงว่าต้องเป็นแบบที่มีราคาแพงที่สุดหรือมีประสิทธิภาพสูงที่สุดในท้องตลาด