Web Analytics Made Easy - Statcounter

กล้องแบบ Analog ประโยชน์ ข้อดีและข้อเสีย

ip cameraรุ่น ok-ip320qr-p1

ip camera รุ่น ok-ip320qr-p1โดยปกติแล้ว การใช้งานกล้องทั่วไปผู้ใช้งานส่วนใหญ่อาจยังไม่ทราบว่ากล้องมีความสามารถที่หลากหลายมากกว่าที่เราคิด ซึ่งระบบกล้องพื้นฐานหรือ กล้องระบบCCTV ในปัจจุบันนั้นนิยมใช้งาน 2 ระบบ คือ ระบบ Analog Camera หรือกล้องแบบอนาล็อก และระบบ network Camera หรือกล้องแบบเน็ตเวิร์ค ซึ่งในที่นี้เราจะมารู้จักกับระบบของกล้องแบบ Analog Camera ประโยชน์ ข้อดีและข้อเสีย

กล้องวงจรปิด แบบระบบ Analog Camera นั้น เป็นกล้องในตระกูล RG ที่ใช่สายสัญญาณชนิดโคแอคเชียล เป็นตัวนำสัญญาณ ซึ่งกล้องแบบระบบ Analog Camera นั้นมีทั้งข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกัน ดังนี้

ข้อดีของกล้องแบบระบบ Analog Camera

  • กล้องแบบระบบ Analog Camera มีค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทั้งตัวกล้อง อุปกรณ์

และค่าติดตั้งที่ถูกกว่าระบบ IP พอสมควร

  • กล้องแบบระบบ Analog Camera มีตัวเลือกในการใช้งานที่หลากหลายกว่า

มีหลายแบบ หลายรุ่น จึงเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับความต้องการในการใช้งานที่หลากหลาย

  • มีความยืดหยุ่นในการใช้งานมากกว่า เนื่องจากกล้องประเภทนี้จะมี

อินฟราเรดติดตั้งมาพร้อมกับกล้อง ทำให้สามารถนำไปใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม

  • ทำให้สามารถทำงานร่วมกับกล้องยี่ห้ออื่น ๆ ที่มีระบบ Analog Camera เหมือนกัน

ได้ง่าย เพราะกล้องระบบอนาล็อกมีเพียงระบบ PAL และ NTSC เท่านั้น

  • พบปัญหาในการใช้งานน้อยมาก เนื่องจากกล้องระบบอนาล็อกนี้ได้รับการ

พัฒนาจนอาจเรียกได้ว่าอยู่ในช่วงสุดท้ายแล้ว ทำให้ปัญหาต่าง ๆ ที่เคยมีถูกแก้ไขเรียบร้อย

ข้อเสียของกล้องแบบระบบ Analog Camera

  • มีระบบและฟังก์ชั่นในการทำงานที่แตกต่างจากกล้อง ip camera หลายประการ
  • มีระบบความปลอดภัยในการใช้งานที่น้อยกว่า เนื่องจากไม่มีการเข้ารหัสของข้อมูล

ทำให้ทุกคนสามารถชมภาพจากกล้องได้ตลอดเวลา

  • ไม่สามารถส่งภาพและข้อมูลในระยะทางที่ไกลเกินกว่าที่กำหนดได้

ทั้งหมดนี้คือข้อดีและข้อเสียของกล้องระบบแบบ Analog Camera ที่ผู้ใช้งาน

ควรทราบก่อนการตัดสินใจซื้อหรือเลือกมาใช้งานพร้อมทั้งศึกษาศัพย์ของกล้องด้วย เพราะกล้องมีประโยชน์หลายประการ ไม่ว่าจะใช้ในการตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ใช้งานร่วมกับระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ ใช้งานร่วมกับระบบควบคุมการจราจร ฯลฯ ก็ล้วนแล้วแต่มีประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้งานทั้งสิ้น เพราะฉะนั้นการมีความรู้พื้นฐานก่อนการตัดสินใจเลือกกล้อง สามารถช่วยให้ผู้ใช้งานเลือกกล้องได้อย่างเหมาะสมกับความต้องการในการใช้งานและได้รับประโยชน์สูงสุดในราคาที่ไม่แพงจนเกินไป…