Category Archives: บทความ

แหล่งความรู้เรื่องระบบรักษาความปลอดภัยกล้องวงจรปิดรวมถึง วิธีการติดตั้งและเลือกมุมมองของภาพเพื่อให้ได้ภาพที่มุมชัดที่สุดพร้อมประโยชน์ของการใช้งานได้สูงสุด รวมถึงการตั้งค่ากล้องให้สามารถดูภาพผ่านทางมือถือและระบบ online ได้