Web Analytics Made Easy - Statcounter

ศัพท์น่ารู้เกี่ยวกับกล้อง

ศัพท์น่ารู้เกี่ยวกับกล้องวงจรปิด

หัวข้อนี้อาจจะดูเหมือนไม่ค่อยสำคัญในความคิดของใครหลายคน เพราะเราก็ไม่ได้เป็นช่างที่ทำงานอยู่กับกล้องตลอดเวลา เพียงแค่อยากได้กล้องดี ๆ สักตัวมาใช้งานเท่านั้นเอง แต่ความจริงแล้วการเข้าใจคำศัพท์บางตัวจะช่วยให้เราเลือกซื้อกล้องได้ตรงกับความต้องการมากขึ้น สามารถสื่อสารกับทีมช่างให้เข้าใจตรงกันได้อีกด้วย ซึ่งคำศัพท์ที่เราควรรู้ความหมายมีดังต่อไปนี้

เช่ากล้องวงจรปิด

ศัพท์น่ารู้เกี่ยวกับกล้องวงจรปิด
  • Automatic Iris Lens เป็นเลนส์ที่มีระบบควบคุมการปรับรูรับแสงอัตโนมัติ โดยจะปรับตามค่าความสว่างจากสภาพแวดล้อม ทำให้เราได้ภาพที่มีความคมชัดตลอดเวลา ไม่มีภาพที่สว่างจ้าเกินไปหรือภาพที่มืดเกินไป
  • Frame rate เป็นค่าความเร็วที่จะบอกว่าสามารถแสดงภาพได้มากน้อยแค่ไหนในเวลาหนึ่งวินาที ยิ่งมีค่า Frame rate สูงเท่าไร ภาพที่ออกมาก็ยิ่งมีความลื่นไหลและคมชัด
  • Noise เป็นสัญญาณรบกวนจากที่ต่าง ๆ ทำให้ภาพที่ได้ไม่คมชัดเท่าที่ควร บางครั้ง Noise ก็จะมาในลักษณะของจุดดำ ๆ กระจายตัวทั่วภาพ บางครั้งก็จะมาในลักษณะของเส้นที่พาดไปบนภาพอย่างไม่เป็นระเบียบ ดังนั้นกล้องที่มีฟังก์ชันตัดสัญญาณรบกวนออกไปได้ก็จะดีกว่า
  • BLC เป็นฟังก์ชันการชดเชยแสง เมื่อไรที่ภาพมีแสงน้อยเกินไปจนมองอะไรไม่เห็น ก็จะเกิดกระบวนการชดเชยแสงขึ้น เพื่อให้สามารถมองเห็นวัตถุที่กำลังสนใจได้
  • Auto White Balance เป็นการปรับสมดุลของสีขาว เพราะในสภาพแวดล้อมที่ต่างกัน วัตถุสีขาวจะแสดงสีออกมาต่างกัน ดังนั้นเราจึงต้องปรับเพื่อให้มองเห็นวัตถุในภาพเป็นสีขาวจริง ๆ