Web Analytics Made Easy - Statcounter

รวมปัญหากล้องเน็ตเวิลค์

รวมปัญหากล้องเน็ตเวิลค์

การใช้งานระบบรักษาความปลอดภัยอย่างกล้องเน็ตเวิลค์ นั้นเป็นอะไรที่ยุ่งยากมากยิ่งการหาสาเหตุถึงระบบทำไมถึงไม่เสถียร หรือการตรวจวิเคราะห์ภาพว่าทำไมถึงดับ ทำไมถึงไม่บันทึกภาพด้วยแล้วยุ่งยากมากวันนี้  เราจะมารวมสาเหตุที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้ฟังกัน

กล้องเน็ตเวิลค์ติด ๆ ดับ ๆ

ปัญหาของกล้องที่ภาพมา ๆ หาย ๆ เป็นช่วง ๆ หรือตอนดึง ๆ ภาพมาปรกติแต่พอตกบ่ายภาพกล้องหายไปจากหน้าจอ

วิธีแก้ไข

ให้ตรวจเช็คที่ตัวกล้องก่อนโดยการเปลี่ยนหม้อแปลงไฟหรือถ้าใช้เป็น POE ก็ให้ลองเปลี่ยนตัวกล้องก่อน เพราะสาเหตุส่วนใหญ่จะมาจากตัวหม้อแปลงกับตัวกล้อง เพราะถ้ากล้องเกิดความร้อนสะสมมากจะทำให้ตัวกล้องดับไป ซึ่งสาเหตุก็คือตัวกล้องเริ่มเสียนั้นเอง

ภาพที่จอไม่ติดแต่เวลาย้อนหลังมีภาพกล้อง

ปัญหานี้ส่วนมากมาจากการรับส่งข้อมูลไม่ทันหรือที่เรียกกันว่า ระบบ trensfer ไม่ทันนั้นเองเพราะถ้ามีการรับส่งข้อมูลเป็นจำนวนมาก แต่ระบบที่วางไว้ไม่สามารถทำความเร็วได้พอก็จะทำให้เกิดสาเหตุนี้เกิดขึ้น หรือถ้าไม่ได้มีการอัพเฟริมแวร์ของตัวเครื่องกับตัวกล้องให้เป็นระบบใหม่ ก็อาจจเกิดสาเหตุนี้ข้น

วิธีแก้ไข

ให้ตรวจเช็คการตั้งค่ากล้องว่าตั้งค่าภาพความคมชัดขนาดไหน หรือลองลดขนาดภาพที่ส่งข้อมูลมาที่ตัวเครื่องดูกันก่อนแต่ถ้ายังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ เราต้องทำการอัพเฟิรม์แวร์ตัวกล้องกับตัวเครื่องเพื่อเปลี่ยนเป็น เฟิรม์แวร์รุ่นใหม่เพราะเฟิรม์แวร์รุ่นใหม่จะมีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

ไม่สามารถดูภาพกล้องเน็ตเวิลค์ทุกตัวพร้อมกัน

ปัญหานี้คิดว่าหลาย ๆ ท่านอาจจะเคยเจอกันบ้างไม่มากก็น้อย ซึ่งปัญหานี้แก้ไขกันค่อนข้างยากมาก เนื่องจากหลาย ๆ คนมองข้ามสาเหตุกันไปทั้งหมด สาเหตุส่วนใหญ่มากจากตัวมอนิเตอร์เองรวมถึงสาย HDMI ที่เราใช้ในการต่อกับจอภาพด้วย

วิธีแก้ไข

ให้ตั้งขนาดหน้าจอแสดงผลให้เป็น 1080P พร้อมเปลี่ยนสาย HDMI ที่สามารถรองรับการทำงานของขนาดภาพได้ รวมถึงให้ลองอัพเฟิรม์แวร์ของตัวสินค้าด้วยเพราะอาจจะเกิดจากสาเหตุนี้

ไฟแลนด์กระพริบค้างสีใดสีหนึ่งแต่ภาพกล้องเน็ตเวิลค์ไม่มา

สาเหตุนี้พบกันบ่อยที่สุดในการติดกล้องเน็ตเวิลค์ เนื่องจากการวางระบบที่ผิดโดยคำนึงเรื่องราคาเป็นหลัก โดยการนำสวิทที่ใช้ภายในมาใช้ภายนอกอาคารซึ่งการใช้ผิดประเภทจะทำให้ ตัวอุปกรณ์เกิดความร้อนสะสมค่อนข้างมากและทำให้ค้างหรืออาจจะเสียไปเลยก็มี

วิธีแก้ไข

ให้ทดลองปิดเปิดสวิทใหม่ โดยวิธีตรวจเช็คนั้นให้ไปตู้สวิทตู้แรกก่อนเสมอ เพราะการวางระบบกล้องเน็ตเวิลค์นั้นจะวางเป็นช่วง ๆ ถ้าเราไปตู้หลังก่อนจะทำให้เสียเวลาค่อนข้างมาก แต่ถ้าปิดเปิดแล้วยังไม่ได้ให้ไปตู้ต่อไปเป็นช่วง ๆ ในการตรวจเช็ค โดยสังเกตไฟแลนไปด้วยว่าตู้ไหนไฟค้างบ้าง

ภาพกล้องที่ได้สโลหรือภาพค้าง

สาเหตุนี้เป็นสาเหตุที่พบเห็นบ่อยที่สุดในการวางระบบกล้องเน็ตเวิลค์เนื่องจาก ช่างที่วางระบบขาดความรู้ในการเลือกอุปกรณ์ในการติดตั้ง หรืออาจจะวางระบบผิด

วิธีแก้ไข

ให้ลดขนาดภาพในการรับส่งข้อมูลลงพร้อมปรับค่าบิทเรท ให้มีขนาดลดลงแต่ถ้ายังไม่หายต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ในการเดินระบบ อาทิเช่นตัวสวิทให้เปลี่ยนเป็น 10/100/1000 แทนสวิทเก่าทั้งหมดแต่ถ้ามีการเดินสายที่ไกลมาก ๆ หรือวางระบบเกินกว่า 3 ช่วงต้องเปลี่ยนสายแลนที่เดินให้เป็น fiber แทนเนื่องจากการวางระบบเกิน 3 ช่วงทำให้อุปกรณ์รับส่งข้อมูลไม่ทัน

ภาพกล้องเน็ตเวิลค์ดับเป็นแนวเดียวกัน

สาเหตุนี้เกิดจาก 2 สาเหตุหลัก ๆ ก็คือตัวสายแลนที่เดินขาดในหรืออาจจะเกิดจากอุปกรณ์ที่ใช้ในการวางระบบ แต่จุดสังเกตง่าย ๆ ว่าใช่หรือไม่ก็สังเกตที่แนวการเดินของสายหรือกล้องเกิดอาการ ดับพร้อมกันหลาย ๆ ตัวที่ไปในแนวเดียวกัน

วิธีแก้ไข

เปลี่ยนสายแลนที่เดินระบบแนวที่ขาดใหม่ หรือถ้าจะทำการต่อต้องใช้อุปกรณ์ที่ถูกออกแบบมาสำหรับ ภายนอกอาคารเท่านั้นห้ามใช้อุปกรณ์ที่ใช้ภายในอาคารเป็นอันขาด แต่ถ้าสายแลนที่เดินไปไม่ขาดจะต้องทำการ เปลี่ยนสวิทแทนเนื่องจากสวิทเสียนั้นเอง

สรุป

ปัญหาของตัวกล้องเน็ตเวิลค์หรือที่คนไทยเรียกกันว่า Ip Camera เกิดได้จากหลาย ๆ สาเหตุเป็นหลักโดยเราต้องวิเคราะห์ให้ออกว่าสาเหตุเกิดจากอะไร เพราะถ้าวิเคราะห์สาเหตุที่เกิดขึ้นไม่ได้จะทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายค่อนข้างมาก ในการดูแลระบบประเภทนี้กัน