ผลงานการเข้าดำเนินการติดตั้งกล้องให้กับทางปั๊มน้ำมัน shell ที่คลอง 5 โดยการติดตั้งต้องคำนึงถึงข้อกำหนดต่าง ๆ ที่ทาง shell กำหนดมาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบไฟที่ห้ามใช้ไฟ AC220 ในบริเวณหัวจ่ายน้ำมันทั้งหมดเพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้าลัดวงจรขึ้นมา เราจึงได้เลือกกล้องระบบ IP Camera พร้อมทั้งใช้ไฟจาก POE ในการเลี้ยงไฟให้กล้องทั้งหมด และที่สำคัญก็คือเรื่องของความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นการขึ้นที่สูงการนำสายสัญญาณทั้งหมดลงท่อ เพื่อป้องกันการเกิดความชำรุดเสียหายและความสวยงาม ทางบริษัทขอขอบพระคุณที่ทางเจ้าของปั๊มน้ำมันเลือกใช้บริการของทางเรา ในเรื่องของการวางระบบรักษาความปลอดภัยให้กับทางปั๊ม