ผลงานเข้าดำเนินการติดกล้องวงจรปิด พร้อมปรับปรุงระบบเก่าเพื่อให้สามารถใช้งานได้ปรกติรวมถึงวางระบบให้ใหม่เนื่องจากระบบเก่ามีปัญหาภาพช้ามีอาการสะดุดของภาพ โดยทางเราได้แก้ไขโดยการเปลี่ยนสวิทที่ใช้ทั้งหมดเนื่องจากสาเหตุที่ภาพช้าปัญหามาจากการรับส่งข้อมูลขอสวิทไม่สามารถส่งข้อมูลได้ทันต่อจำนวนกล้องที่ใช้โดยจำนวนกล้องที่ใช้จำนวน 20 ตัวในความคมชัดที่ระดับ 1080P ในอัตราเฟรม 25 เฟรม