ติดกล้องบริษัท CST 11
ติดกล้องบริษัท CST 8
ติดกล้องบริษัท CST 5
ติดกล้องบริษัท CST 2
ติดกล้องบริษัท CST 10
ติดกล้องบริษัท CST 7
ติดกล้องบริษัท CST 4
ติดกล้องบริษัท CST 1
ติดกล้องบริษัท CST 9
ติดกล้องบริษัท CST 6
ติดกล้องบริษัท CST 3
ติดกล้องบริษัท CST

ผลงานเข้าดำเนินการติดกล้องวงจรปิด พร้อมปรับปรุงระบบเก่าเพื่อให้สามารถใช้งานได้ปรกติรวมถึงวางระบบให้ใหม่เนื่องจากระบบเก่ามีปัญหาภาพช้ามีอาการสะดุดของภาพ โดยทางเราได้แก้ไขโดยการเปลี่ยนสวิทที่ใช้ทั้งหมดเนื่องจากสาเหตุที่ภาพช้าปัญหามาจากการรับส่งข้อมูลขอสวิทไม่สามารถส่งข้อมูลได้ทันต่อจำนวนกล้องที่ใช้โดยจำนวนกล้องที่ใช้จำนวน 20 ตัวในความคมชัดที่ระดับ 1080P ในอัตราเฟรม 25 เฟรม

ติดต่อสอบถามบริษัทโอกามิ
ติดต่อสอบถามบริษัทโอกามิ
ติดต่อสอบถามบริษัทโอกามิ