ติดตั้งกล้อง โรงงานนิวสมไท 1
ติดตั้งกล้อง โรงงานนิวสมไท 4
ติดตั้งกล้อง โรงงานนิวสมไท 11
ติดตั้งกล้อง โรงงานนิวสมไท 2
ติดตั้งกล้อง โรงงานนิวสมไท 5
ติดตั้งกล้อง โรงงานนิวสมไท 10
ติดตั้งกล้อง โรงงานนิวสมไท 3
ติดตั้งกล้อง โรงงานนิวสมไท 6
ติดตั้งกล้อง โรงงานนิวสมไท 8

ผลงานการเข้าดำเนินการด้านระบบรักษาความปลอดภัย ให้กับทางบริษัทนิวสมไทยมอเตอร์เวอค ในส่วนของโรงงานและภายในออฟฟิต โดยทางบริษัทได้เลือกใช้กล้องระบบไอพีเนื่องจากจำนวนสายที่ต้องใช้ ค่อนข้างมากเพราะต้องติดตั้งจำนวนถึง 320 ตัวโดยใช้เครื่องแบ่งภาพNVR 64 ช่อง จำนวน 5 เครื่องพร้อม HDD. 6TB. จำนวน 30 ลูกเพื่อให้สามารถบันทึกภาพได้นานถึง 30 วันเป็นอย่างน้อยซึ่งการวางระบบให้กับจำนวนกล้องขนาดนี้เราจำเป็นที่จะต้อง แยกไอพีเป็น 2 วงพร้อมต้องคำนวณความสามารถในการรรับส่งของสัญญาณภาพว่าพอหรือไม่ หรือจุดไหนต้องใช้ระบบไฟเบอในการนำสัญญาณ

ทางบริษัทขอขอบพระคุณทางนิวสมไทยมอเตอร์เวอค ในการไว้วางใจบริษัทโอกามิในการเข้าดำเนินการวางระบบพร้อมติดตั้งในครั้งนี้

ติดต่อสอบถามบริษัทโอกามิ
ติดต่อสอบถามบริษัทโอกามิ
ติดต่อสอบถามบริษัทโอกามิ