ติดกล้องคุณมุก 9
ติดกล้องคุณมุก 6
ติดกล้องคุณมุก 3
ติดกล้องคุณมุก 8
ติดกล้องคุณมุก 5
ติดกล้องคุณมุก 2
ติดกล้องคุณมุก 7
ติดกล้องคุณมุก 4
ติดกล้องคุณมุก 1

ผลงานการเข้าดำเนินการติดตั้งกล้อง ให้กับทาง ลูกค้าโดยใช้กล้องระบบ wifi ซึ่งไม่จำเป็นที่จะต้องเดินสายให้ยุ่งยากในการเชือมต่อกับระบบเพียงแค่เดินสายไฟไปให้กับตัวกล้อง ซึ่งระบบนี้มีข้อดีที่ค่าใช้จ่ายไม่สูง

แต่ก็ยังมีข้อจำกัดในด้านของระยะ wifi ที่ไม่สามารถเดินได้ไกลได้และสถานที่เหมาะกับการติดตั้งนั้นต้องคำนวณให้เหมาะสม ไม่อย่างนั้นจะมีปัญหาเรื่องของตัวกล้องติด ๆ ดับ ๆ

สามารถดูผลงานการติดตั้งของทาง OKAMI เพื่อเป็นแนวทางในการวางระบบในแต่ละสถานที่ได้ หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิมเติมได้ที่ https://cctvokami.com

ติดต่อสอบถามบริษัทโอกามิ
ติดต่อสอบถามบริษัทโอกามิ
ติดต่อสอบถามบริษัทโอกามิ