ผลงานในการเข้าดำเนินด้านการวางระบบรักษาความปลอดภัย ชนิดภาพเพื่อใช้ในการตรวจสอบการทำงานของพนักงานในโรงงาน และเพื่อรักษาความปลอดภัยภายในโรงงาน โดยครั้งนี้ทางเรานำเสนอระบบกล้องไอพีให้กับลูกค้า เพื่อความคมชัดของภาพพร้อมทั้ง เชื่อต่อระบบเน็ตเวิลค์ภายในทำให้ลูกค้า สามารถดูภาพผ่านระบบออนไลน์ได้โดยลูกค้ากำหนด ให้หัวหน้าแผนกแต่ละแผนกตรวจสอบการทำงานของแต่ละแผนกได้ อย่างง่ายดายโดยไม่จำเป็นที่จะต้องเดินตรวจสอบอย่างเช่นเคยสำหรับท่านใดที่สนใจระบบสามารถดูสินค้า ได้ที่เรากันเลยคะทางเรายินดีนำเสนอสินค้ามีคุณภาพพร้อมใสใจในงานบริการเป็นหลัก