ติดตั้งกล้อง บริษัทแฟลซ เอ็กซ์เพรส 11
ติดตั้งกล้อง บริษัทแฟลซ เอ็กซ์เพรส 8
ติดตั้งกล้อง บริษัทแฟลซ เอ็กซ์เพรส 5
ติดตั้งกล้อง บริษัทแฟลซ เอ็กซ์เพรส 3
ติดตั้งกล้อง บริษัทแฟลซ เอ็กซ์เพรส 10
ติดตั้งกล้อง บริษัทแฟลซ เอ็กซ์เพรส 7
ติดตั้งกล้อง บริษัทแฟลซ เอ็กซ์เพรส 4
ติดตั้งกล้อง บริษัทแฟลซ เอ็กซ์เพรส 2
ติดตั้งกล้อง บริษัทแฟลซ เอ็กซ์เพรส 9
ติดตั้งกล้อง บริษัทแฟลซ เอ็กซ์เพรส 6
ติดตั้งกล้อง บริษัทแฟลซ เอ็กซ์เพรส 4
ติดกล้อง บริษัทแฟลซ เอ็กซ์เพรส
ติดตั้งกล้อง บริษัทแฟลซ เอ็กซ์เพรส

ผลงานการเข้าดำเนินการบริการรับติดตั้งกล้องวงจรปิด ให้กับทางบริษัทแฟลซ เอ็กซ์เพรสจำกัดในส่วนของโกดังเก็บสินค้าโดยทางเราได้ดำเนินการติดกล้องip camera รุ่น DH-IPC-HFW2239S-SA-LED-S2 จำนวน 16 ตัวให้กับทางลูกค้าพร้อมวางระบบเพื่อให้ภาพได้ตามที่ลูกค้าต้องการ ในแต่ละมุมภาพเพื่อความเหมาะสมในการใช้งาน พร้อมระบบควบคุมผ่านทางระบบออนไลน์ให้กับทางลูกค้าเพื่อง่ายต่อการควบคุมการทำงานของพนักงาน

ทางบริษัทขอขอบพระคุณในความไว้วางใจให้ทางบริษัทเข้าดำเนินการวางระบบ พร้อมเซ็ทระบบออนไลน์เพื่อบันทึกภาพได้ทั้ง 2 แหล่ง

ติดต่อสอบถามบริษัทโอกามิ
ติดต่อสอบถามบริษัทโอกามิ
ติดต่อสอบถามบริษัทโอกามิ