ทางบริษัทขอขอบพระคุณที่ทาง AMIS ทีมอบความไว้วางใจในการเข้าดำเนินการเรื่องระบบ กล้องวงจรปิด ให้กับทางร้านเพื่อใช้ในการรักษาความปลอดภัยทั้งพนักงานและทางลูกค้า โดยทางร้านต้องการให้ติดตั้งกล้องทั้งหมด 4 จุดโดยเลือกใช้กล้องระบบอนาล็อกในการติดตั้งทั้งหมด พร้อมทั้งเซ็ทภาพออนไลน์เพื่อใช้ในการควบคุมผ่านสำนักงานใหญ่ทั้งหมดและที่สำคัญต้องการบันทึกภาพไว้เป็นระยะเวลา 3 เดือนเพื่อดูย้อนหลัง