ผลงานในการเข้าดำเนินการติดตั้งกล้องให้กับทางโรงงาน siam agro fish โดยการเดินสายสำหรับโรงงานที่ต้องรักษาอุณหภูมิในห้องเย็น จำเป็นที่จะต้องมีการวางแนวสายพร้อมอุปกรณ์ที่ไม่มีผลกระทบการอุณหภูมิห้อง พร้อมทั้งตัวกล้องที่ใช้ต้องสามารถรับอุณหภูมิที่ต่ำได้ โดยจำนวนกล้องที่ติดตั้งทั้งหมดใช้ 32 ตัวโดยเราเลือกใช้ระบบ กล้อง Ip Camera ในการติดตั้งพร้อมเครื่องบันทึกที่สามารถเก็บข้อมูลได้ไม่ต่ำกว่า 3 เดือนใช้ระยะเวลาในการดำเนินงาน 1 เดือนในการติดตั้งพร้อมเซ็ทออนไลน์ให้กับทางลูกค้า ทางบริษัทขอขอบพระคุณทาง Siam agro fish ที่มอบความไว้วางใจในงานของเรา