ทางบริษัทขอขอบพระคุณที่ทางบริษัทบีแอนด์เค ได้มอบความไว้วางใจในการเข้าดำเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิด ให้กับทางบีแอนด์เค เพื่อใช้ในการรักษาความปลอดภัยทั้งพนักงานและทางลูกค้า โดยทางลูกค้าต้องการให้ติดตั้งกล้องทั้งหมด 8 จุดโดยเลือกใช้กล้อง Ip Camera ในการติดตั้งทั้งหมด พร้อมทั้งเซ็ทภาพออนไลน์เพื่อใช้ในการควบคุมผ่านสำนักงานใหญ่ทั้งหมดและที่สำคัญต้องการบันทึกภาพไว้เป็นระยะเวลา 2 เดือนเพื่อดูย้อนหลัง