ทางบริษัทขอขอบพระคุณทางร้าน banana speed ที่เลือกใช้บริการของทางบริษัทกล้องวงจรปิดโอกามิในการเข้า ดำเนินการวางระบบรักษาความปลอดภัยทางด้านกล้อง โดยทางร้านได้เลือกใช้กล้องระบบอนาล็อกจำนวน 4 ตัวในการติดตั้งเพื่อให้เห็นภาพทั่วร้านทั้งภายในและภายนอกอาคาร และทางเราได้เลือกใช้ท่อ EMT ในการเดินสายเพื่อยืดอายุการใช้งานของสายให้ยาวนานขึ้นและที่สำคัญคือเรื่องของความสวยงาม

ติดต่อสอบถามบริษัทโอกามิ
ติดต่อสอบถามบริษัทโอกามิ
ติดต่อสอบถามบริษัทโอกามิ