ทางบริษัทได้มีโอกาสในการรับใช้ในเรื่องการติดตั้งกล้องให้กับลูกค้า เป็นจำนวน 4 ตัวซึ่งระบบที่ทางเราได้นำเสนอลูกค้าเป็นระบบกล้อง ip ซึ่งเป็นระบบที่ให้ความคมชัดสูงสุด

ติดต่อสอบถามบริษัทโอกามิ
ติดต่อสอบถามบริษัทโอกามิ
ติดต่อสอบถามบริษัทโอกามิ