ผลงานการเข้าดำเนินเรื่องการวางระบบกล้องวงจรปิดให้กับทางร้าน bereat ซึ่งเป็นร้านที่จำหน่ายที่นอนคุณภาพระดับสูง โดยทาง bereat ได้ให้ทางบริษัทเข้าดำเนินการเรื่องกล้องจำนวน 16 ตัวเพื่อใช้ในการตรวจสอบการทำงานของพนักงานและป้องกันเหตุการไม่คาดฝันต่าง ๆ และยังตั้งค่าการควบคุมระบบกล้องผ่านระบบออนไลน์โดยการดึงภาพเข้าไปบันทึกยังสำนักงานใหญ่ จึงทำให้สามารถควบคุมคุณภาพของพนักงานขายในแต่ละสาขาได้

ติดต่อสอบถามบริษัทโอกามิ
ติดต่อสอบถามบริษัทโอกามิ
ติดต่อสอบถามบริษัทโอกามิ