Web Analytics Made Easy - Statcounter

แสดงทั้งหมด 5 ผลลัพท์

เครื่องบันทึกภาพกล้องวงจรปิด

สำหรับใครที่มีตัวกล้องแล้วต้องใช้สินค้าตัวนี้ควบคู่กันไปด้วยก็คือ เครื่องบันทึกกล้องวงจรปิด (DVR) ที่จะช่วยในการในภาพกล้องทั้งหมดมาแสดงในหน้าจอและที่สำคัญช่วยในการจัดเก็บข้อมูลทั้งหมดลงใน ฮาร์ดดิสกล้องวงจรปิด มีให้เลือกหลายรุ่นไม่ว่าจะเป็น 4 ช่อง, 8 ช่อง, 16 ช่อง, 32 ช่อง ขึ้นอยู่กับจำนวนกล้องที่ใช้ แต่ก็ต้องเลือกรุ่นสินค้าให้มีความสามารถให้ตรงกับตัว กล้องทีใช้ด้วยแต่ถ้าไม่แน่ใจในสินค้า ทางเราแนะนำให้ลองติดต่อกับ ช่างติดตั้งกล้องวงจรปิด ที่เข้ามาดำเนินการให้

Line บริษัทโอกามิ
เบอร์ติดต่อบริษัทโอกามิ


แต่ในปัจจุบันนี้เราสามารถนำตัวเครื่องบันทึกระบบ hd นี้มาใช้กับตัวกล้อง ip camera ได้เพียงแต่การนำมาใช้ด้วยกันจะมีข้อจำกัดบางอย่าง ซึ่งการนำมาประยุกต์ใช้แบบนี้นั้นเหมาะกับการ ที่เรามีกล้องระบบhdอยู่แต่ไม่ต้องการเดินสายให้ยุ่งยาก