Web Analytics Made Easy - Statcounter

แสดงทั้งหมด 5 ผลลัพท์

poe switch คืออะไร

อุปกรณ์ poe switch สำหรับกล้องไอพีที่ช่วยในการเดินสายนำสัญญาณภาพและจ่ายไฟไปยังตัวกล้องมีตั้งแต่ 4 port, 8 port, 16 port และ 24 port ที่สำคัญจ่ายไฟได้เต็มทุกช่องสัญญาณ

Line บริษัทโอกามิ
เบอร์ติดต่อบริษัทโอกามิ


สวิตช์ poe เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการต่อพวกกับตัวกล้อง ชนิดหนึงเพื่อนำไฟไปเลี้ยงให้กับตัวกล้องโดยผ่านทางสาย lan โดยไม่จำเป็นที่จะต้องมาค่อยนั่งใช้ หม้อแปลงไฟ 12V เหมือนแต่ก่อนให้ยุ่งยากและที่สำคัญ อุปกรณ์สวิตซ์ poe พวกนี้จะมีระบบป้องกันในเรื่อง ไฟตกไฟกระชากได้เป็นอย่างดี ทำให้ตัวกล้องที่ใช้ระบบนี้มีความคงทนมากขึ้น และไฟ ที่ไปเลี้ยงตัวกล้องยังมีความเสถียรกว่าหม้อแปลวอีกด้วย แต่การใช้งานได้หรือไม่ได้นั้นต้องมาดูเรื่องตัวกล้องว่า ลองรับการใช้งานระบบไฟ POE หรือไม่แต่การจ่ายไฟด้วยระบบนี้ก็มีข้อเสียที่ระยะการจ่ายไฟนั้นห้ามเกิน 100 เมตรเท่านั้นแต่ว่าหลาย ๆ คนยังคงจะมีความเข้าใจที่ผิด ๆ กับการเดินระบบนี้ว่าไม่ต้องใช้สายไฟอีก ท่านคงจะลืมไปว่าตัวสวิตซ์นั้นจำเป็นที่จะต้องใช้ไฟ 220V มาเลี้ยงทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขึ้นอยู่กับบริษัทติดตั้งกล้องวงจรปิด วางระบบแบบไหนให้ท่าน