Web Analytics Made Easy - Statcounter

รู้จัก 3 สายสัญญาณกล้องวงจรปิด

สาย RG6

นอกเหนือไปจากคุณภาพของเลนส์และความทันสมัยของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ภายในกล้องแล้ว องค์ประกอบที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือสายสัญญาณกล้องวงจรปิดที่เลือกใช้ เพราะสายสัญญาณจะทำหน้าที่เป็นช่องทางสำหรับส่งต่อข้อมูลไปยังปลายทาง

สายสัญญาณกล้องวงจรปิด RG6ดังนั้นหากช่องทางนี้มีคุณภาพสูงและเหมาะกับรูปแบบการใช้งาน ก็จะช่วยให้เราได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพคือได้ภาพคมชัดและสัญญาณไม่มีขาดหาย ซึ่งต่อไปนี้เป็นสายสัญญาณประเภทต่าง ๆ ที่นิยมใช้กันมากที่สุด

  • สาย RG6 นี่เป็นประเภทแรกที่ถูกหยิบมาใช้ร่วมมากที่สุด เหมาะกับการเดินสายในระยะไม่เกิน 700 เมตร มีทั้งแบบที่ใช้เฉพาะภายในอาคารเท่านั้นและแบบที่สามารถใช้ภายนอกได้ การแบ่งเกรดคุณภาพของสาย RG6 ใช้เกณฑ์ของค่า Shield เป็นตัววัด ค่านี้จะช่วยลดการรบกวนจากแหล่งส่งสัญญาณอื่น ๆ โดยสายที่มีคุณภาพสูงจะมีค่า Shield อยู่ที่ 95% รองลงมาอยู่ที่ 60 – 80%
  • สาย RG11 เป็นสายที่มีขนาดใหญ่ที่สุด สามารถรองรับการเดินสายได้ไกลถึง 1,000 เมตร แน่นอนว่าสามารถส่งสัญญาณภาพได้ดีด้วยเช่นกัน เพราะมีแกนกลางขนาดใหญ่ที่ช่วยให้ส่งสัญญาณได้เร็ว แต่จะมีความยุ่งยากในการติดตั้งเล็กน้อย เนื่องจากขนาดที่ใหญ่กว่าสายชนิดอื่น ๆ
  • สาย RG59 ในบรรดาสายสัญญาณทั้ง 3 ประเภท นี่เป็นสายที่มีขนาดเล็กที่สุด ซึ่งรองรับการเดินสายได้เพียงแค่ 200 เมตรเท่านั้น แต่มีข้อดีตรงที่ความยืดหยุ่นสูงมาก เหมาะกับการใช้งานในอาคารและพื้นที่จำกัดอย่างเช่นห้องโดยสารลิฟต์หรือห้องเก็บของ เป็นต้น

สายสัญญาณแต่ละแบบก็มีจุดเด่นจุดด้อยต่างกันไป ดังนั้นเราจึงต้องเลือกให้เหมาะสมกับพื้นที่ที่ต้องการใช้งาน และต้องเลือกประเภทให้สอดคล้องกับระยะเดินสายที่กำหนดไว้ด้วย เพราะถ้าเลือกสายได้ไม่ดีจะทำให้ พบปัญหากล้องวงจรปิดขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นสัญญาณตก ภาพไม่แสดงเป็นต้น